کد خبر : 17706

در مصاحبه اخیر استاندارمحترم بسیاری از مسائل حاشیه ای و بدعت های تحلیلی علیه شخص استاندار برای همگان شفافیت پیدا کرد و اینکه دکتر شریعتی با تمام مشغله های سیاسی و اجرایی قلمرو مدیریتی خود در یک فضای گفتمان خبری با سایت محلی و همسوی منتقدین سه ساعت را با صبر و حوصله و ادبیات روشنگری برای تحلیلگران سیاسی که در شأن اصحاب رسانه و مطبوعات می باشد به سوالات مطروحه پاسخگو بوده است.

در مصاحبه اخیر استاندارمحترم بسیاری از مسائل حاشیه ای و بدعت های تحلیلی علیه شخص استاندار برای همگان شفافیت پیدا کرد و اینکه دکتر شریعتی با تمام مشغله های سیاسی و اجرایی قلمرو مدیریتی خود در یک فضای گفتمان خبری با سایت محلی و همسوی منتقدین سه ساعت را با صبر و حوصله و ادبیات روشنگری برای تحلیلگران سیاسی که در شأن اصحاب رسانه و مطبوعات می باشد به سوالات مطروحه پاسخگو بوده است.

در میان مصاحبه خبرنگار پرسشگر سایت شوشان به موردی اشاره کرده اند که استاندارمحترم با یک ارزیابی مقایسه ای جوابی کوتاه اما معنادار برای روشنگری مسائل گذشته را بیان کرده که محبوبیت رییس جمهور افزایش یافته است!،لذا آنچه را در جواب تیتر خبری این مصاحبه و قضاوت های اخیر منتقدین باید گفته شود را در چند مورد بیان می کنم؛

۱) محبوبیت از نظر سیاسی بیشتر جنبه معرفت شناسی و بینش عملکردی برحسب خواستگاه مردم دارد،به بیانی دیگر اینکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برخلاف هزینه های بسیار زیاد دیگر کاندیدای ریاست جمهوری در جمع آوری و کسب رأی_این آقای دکتر روحانی بود که با آگاهی بخشی استاندار از عملکرد دولت در استان نشان داد که محبوبیت روحانی در استان نه با خرج امانت بیت المال و هزینه های مالی،بلکه با حضور میدانی و خدمت صادقانه می تواند برنده ی انتخابات باشد و این مردم هستند که تفاوت کسب رای با هزینه های مالی کاندیدای مقابل را با محبوبیت خدمترسانی میتوانندتشخیص انتخاب و اتخاذ رأی کنند،اگرچه این شناخت عملکرد دکتر روحانی در زمان استانداران قبلی بخاطر یکسری مناقشات و مجادلات سیاسی فی مابین استانداران قبل با رییس جمهور باعث کمرنگ شدن چهره ی محبوب و حمایت کننده و ثبت خدمات دکتر روحانی در اذهان مردم استان شده بود،ولی در طی یک سال اخیر دکتر شریعتی با در دست گرفتن امانت دولت تدبیر وامید برای مردم روشن کرد که دستندرکار همه خدمات استانی حمایت های شخص رییس جمهور است،و دیگر مسئولین و بنده نیز نماینده ی دولتی برآمده از مردم هستیم./
۲) عملکرد دولت جمهوری دکتر حسن روحانی در استان خوزستان بخاطر آسیب ها و مشکلات طبیعی وغیرطبیعی ( گردوخاک،آب،برق، بیکاری و فقر نخبگان) مورد بی مهری در بازتاب سمعی و بصری (ملی و محلی/عمد یا غیرعمد)مسئولین قبلی ارشد استان ضمن تلاش های سخت رییس جمهور از اذهان مردمان شریف خوزستان پوشیده ماند،بگونه ای که قبل از مدیریت دکترشریعتی اتحاد قوای مدیریتی و اقوام استانی وجود میدانی نداشته،که سرانجام این بازتاب خدمات دولت تدبیر وامید توسط استاندار دکتر شریعتی رقم خورد و نتیجه ی آن را در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که مردم با آگاهی از پیگیری های دولت در رفع مشکلات مردم خوزستان توسط شخص استاندار و رایزنی با هیئت دولت مرکزی محبوبیت آگاهانه ی مردم را در پی داشته است./
۳) از دیگر علل افزایش محبوبیت دکتر روحانی؛اینکه قبل از مدیریت دکترشریعتی بی توجه استانداران به نخبگان اقوام و نخبگان سیاسی و عدم حضور فیزیکی نماینده عالی دولت در میان خاص و عام می باشد، و این عدم برقراری ارتباط مستقیم استانداران قبل که باعث بد جلوه دادن شأن دولت تدبیر وامید بوده،حتی نخبگان سیاسی و حزبی هم از این بی توجهی استانداران قبل جان سالم به در نبرده اند،در صورتیکه عملکرد یک ساله دکتر شریعتی و آگاهی بخشی مردم در خدمات چندساله دولت تدبیروامید و حضور میدانی ایشان در میان تمام اقوام و قوای مدیریتی استان_بلاخص فعال کردن نخبگان سیاسی و احزاب مختلف باعث خوشبین شدن و اعتماد کردن مردم به دولت تدبیروامید و اعتبار بخشیدن به افزایش رأی به دولت جمهوری دکترحسن روحانی شده است.

۴) قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکسری مسائل داخلی و محلی باعث شد که چهره دولت در استان و در اذهان عموم کمرنگ جلوه داده شود،از جمله مربوطه به تبعیض و عدم پوشش حمایتی نخبگان سیاسی و قومی و خانه ی احزاب و نیروهای حزبی مختلف توسط استانداران قبلی،که این رویکرد و بدعت سیاسی باعث شد مردم این ضعف ها و بی توجهی ها را از چشم دکتر حسن روحانی قضاوت کنند،که با تغییر استاندار و روی کار آمدن دکتر شریعتی این قضاوت ها علیه دکترحسن روحانی و دولت تدبیروامید خنثی شده و باعث شد مردم و نخبگان سیاسی وحزبی واقعیت را شفاف و روشن تشخیص دهند و ببینند که دکترحسن روحانی آنچه که دیروز توسط مدیران ارشد قبلی در اذهان مردم معرفی شده بود نیست، بلکه آنچه که امروز استاندار محترم با حضور شبانه روزی و سفرهای شهرستانی انجام میدهد خواستگاه قلبی و عقلی رییس جمهور نسبت به مردم استان خوزستان می باشد، است./
۵) استانداران قبلی بخاطر منیت ها و رفتارهای نخوتوار سیاسی خود در تقابل با چهره های سیاسیِ محلی وملی چه در استان و چه مرکزنشین این فضارا در اختیار امواج سیاسی و تنش های قومی گذاشته اند تا اذهان عموم درباره دولت تدبیروامید ناامید شوند و بیشتر به استانداران وقت(قبل از شریعتی) توجه خویشتنداری کاریزماتیک کنند،در صورتیکه تمام خدمات دولت مرکزی را به نام خود در استان ثبت کرده اند تا کاندیدای ریاست جمهوری شوند،چنانچه هرگونه نقصان سیاسی و اقتصادی و آب وهوایی را در جلب نظرمردم نسبت به رییس جمهور متوجه کرده اند!
که با روی کار آمدن دکتر شریعتی و شفافیت توجه دولت تدبیروامید و شخص دکترحسن روحانی به استان خوزستان باعث شد که محبوبیت اجرایی رییس جمهور منتج به انتخابات سال۹۶ ریاست جمهوری شود./
۶) همیشه محبوبیت بخاطر حسن نیت و مردمی شدن و مردمی بودن بوجود می آید کمااینکه در دوران دولت سیدمحمدخاتمی این محبوبیت نیز تدریجی بوجود آمد،و نه با نسیه دادن حق به محق! یا با هزینه های تبلیغاتی و سیاسی و پوپولیستی و عوام فریبانه!
بنابراین،آنچه مهم است اینکه افزایش محبوبیت دکترروحانی در انتخابات ۹۶ بخاطر عملکرد و همراهی و همدردی شبانه روزی نماینده عالی دولت در کنار مردم و با حل مشکلات مردم بوده که همه ی این خدمات را نه بنام شخص خود بلکه بعنوان نماینده عالی دولت و خادم مردم معرفی کرده است،که نتیجه ی این حسن نیت مردمداری و پاکدستی در رأی مردم و محافظ ومراقبت و امانتداری در امر انتخابات باعث شد که مردم اعتماد کنند و پای صندوق های رأی حاضر شوند و بار دیگر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که محصول خون شهیدان است به ریاست جمهوری دکترحسن روحانی ” آری” بگویند./
رحمت اللّٰه دانا
۱۱_شهریور_۱۳۹۶