کد خبر : 16023

نشست خبری مدیرکل و راه شهرسازی خوزستان که انتظار می رفت مجالی برای پاسخگویی و طرح معضلات و مشکلات راه های استان باشد با رفتارهای خاص مدیر کل راه و شهرسازی و متلک پرانی های وی و ازدحام بی سابقه خبرنگاران به حاشیه رفت.

به گزارش خوز۲۴  این روزها کلمه نشست خبری تبدیل به یک کلیدواژه میان رسانه ها و خبرنگاران شده است. کلمه ای که بوی مسائل مادی از آن به مشام می رسد و  عده ای را تحریک می کند.

عده ای که تاکنون هیچ خبری از آنها به روی خروجی رسانه های مکتوب و مجازی نرفته است و هیچ گره ای هم به سرپنجه تدبیر آنها باز نشده است، تدبیری که هیچ وقت  نبوده ،نیست و هرگز نخواهد بود. داستان بسیار قدیمی و نخ نما شده است. قصه دادن کارت هدیه.

هرچند این کارت هدیه شاید فی نفسه چیز بدی نباشد؛ اما به هر حال بخاطراوضاع نابسامان اقتصاد ی خبرنگاران  مظلوم  و البته متعهد استان تبدیل به اهرم و ابزاری برای باج گیری و گروگان گیری در دست برخی مدیران دولتی شده است. و در این میان با کمال تأسف هجمه معدودی ازخبرنگاران  کار را به جایی رسانده  که مدیرکل  راه و شهرسازی با نمایش رفتارهای نامناسب به خبرنگاران بی احترامی کندرفتاری که مسئولیت آن به طور مستقیم متوجه  جامعه رسانه ای استان می شود و متاسفانه  دودش هم به چشم خود ما می رود تا به چشم ستاره های سهیلی که هرسال در چنین روزهایی سروکله شان پیدا می شود و بعد ناگهان غیب شان می زند.

گویی اصلا چنین آدم ها و بهتر بگویم خبرنگارهایی اصلا وجودخارجی ندارند و همه این وقایع تنها یک کابوس بوده است. کابوسی تلخ و دردناک. آنچه دراین نشست خبری مدیر کل راه و شهرسازی استان رخ دادآیینه تمام نمای رفتار رسانه ها و خبرنگاران استان بود. وقتی جلساتی که باید محل طرح پرسش های اساسی در خصوص معضلات آن حوزه باشند به مدد هجوم رسانه ها تبدیل به میدان معرکه گیری جناب مدیر کل می شود. و این وسط خبرنگاران و رسانه های متعهد و واقعی و دغدغه مند نادیده گرفته و قربانی می شوند.

آنهایی که با شرف می نویسند و قلم هایشان برای تعالی استان زده می شود نه به میل مدیران دولتی بی هنر. مدیرانی که تنها هنرشان گزارش های عملکرد فرمالیته و دقیقه نودی به مدد فناوری است .

لذا نشست خبری راه و شهرسازی خوزستان صحنه رویارویی جناب مدیرکل وبه سخره گرفتن حضور خبرنگاران شددر نهایت پیروز این میدان حضرت آقای رحمانی مدیر کل راه و شهرسازی بود. هر چند نباید بی انصافی کرد و خودمان را بی گناه جلوه دهیم. وقتی یک نشست خبری برگزار می شود و حضرات رسانه بهمراه بستگان نسبی وسببی واردمیدان می شوند بهتر از این هم نباید انتظار داشت. در حقیقت با این کار ما به خودمان گل زدیم. گل هایی که به دفعات زده ایم و به طور حتم از این به بعد هم خواهیم زد.